בסיעתא דשמיא
משיבת נפש שעל ידי הרב פנחס ניימאן שליטא - שעורים מוקלטים ביהדות

ספר חפץ חיים

נלמד ע"י הרב פנחס ניימאן שליט"א מבני-ברק
לעלוי נשמת ר' שמעון בר' שאול ז"ל נוימן
נלב"ע ט"ז אדר תש"ם.
ת.נ.צ.ב.ה

לחץ על השיעור המבוקש להאזנה
רק חלק מהשעורים נמצאים באתר.
מלאו את טופס הפניה להזמנת הדיסק עם כל השיעורים.

הקדמה עד ז ל'ז עד מ ע'ה עד ע'ז ק עד ק'ג
ח עד י'ג מ'א עד מ'ז ע'ח עד פ'ח ק'ד עד ק'ט
י'ד עד י'ט מ'ח עד נ'ב פ'ט עד צ'ד ק'י עד קי'ג
כ עד כ'ה נ'ג עד נ'ח צ'ה עד צ'ו קי'ד עד קט'ו
כ'ו עד כ'ט נ'ט עד ס'ו צ'ז עד צ'ח קט'ז עד קכ'ג
ל עד ל'ו ס'ז עד ע'ד שיעור צ'ט קכ'ד עד קכ'ט

ספר חפץ חיים המוקלט מאת הרב פנחס נימאן פרק 1
שגיאה - לא ניתן לפתוח ללא קוד פרק

34674 פרקי "חפץ חיים" נלמדו באתר "משיבת נפש" על ידי הרב פנחס נימאן שליט"א


להשיג בישראל: הרב פנחס ניימאן אמרי ברוך 5 קרית ויזניץ בני ברק, 03-6762877
לעלוי נשמת אבי מורי הרב אברהם ניסן ניימאן בן ר' ישראל ז"ל


הזמנות ופרטים נוספים ניתן לבצע בטופס פניה בדואר אלקטרוני.

פותח ועוצב ע"י פאי מולטימדיה 972-54-2032989