בס"ד
משיבת נפש - שעורים מוקלטים ביהדות

משיבת נפש - ענייני חג השבועות

נאמר והוקלט ע"י הרב פנחס ניימאן שליט"א מבני-ברק

Inyuney Chag Shavuos - Online By Rabbi Pinchas Neiman of Bnei Brak

יום שבת ט סיון התשפד

לחץ על הדף שברצונך להאזין וללמוד מרבי פנחס נימאן

חג השבועות - חלק 0

חג השבועות - חלק 1

חג השבועות - חלק 2

חג השבועות - חלק 3

חג השבועות - חלק 4

חג השבועות - חלק 5

חג השבועות - חלק 6

חג השבועות - חלק 7

חג השבועות - חלק 8

חג השבועות - חלק 9

חג השבועות - חלק 10

חג השבועות - חלק 11

חג השבועות - חלק 12

חג השבועות - חלק 13

חג השבועות - חלק 14

חג השבועות - חלק 15

חג השבועות - חלק 16

חג השבועות - חלק 17

חג השבועות - חלק 18

חג השבועות - חלק 19

חג השבועות - חלק 20

חג השבועות - חלק 21

חג השבועות - חלק 22

חג השבועות - חלק 23

חג השבועות - חלק 24

חג השבועות - חלק 25

חג השבועות - חלק 26

חג השבועות - חלק 27

חג השבועות - חלק 28

לעלוי נשמת אמי מורתי מרת צירל בת ר' יעקב ע"ה
נלב"ע כ"ה סיון תשנ"ד.
ת.נ.צ.ב.ה

לחץ עכשיו ותרום לרב נימאן,
ותקבל ברכה אישית מוקלטת מהרב על כל תרומה מעל $18

ועל כל תרומה תקבל במתנה את התיקון הכללי לרבי נחמן מברסלב עם מוזיקה!
בקולו הנעים והמיוחד של הרב פנחס נימאן שליט"א

Click the button and Donate to Rabbi Pinchas Neiman.
You will receive a PERSONAL Recorded Blessing from the Rabbi For every donation of $18 or more!

All donators will receive as a gift "The Recorded General Correction" (Tikkun Klali) of Rebbe Nachman with music!
Read by the Special voice of Rabbi Pinchas Neiman shlita.


להשיג בישראל: הרב פנחס ניימאן, אמרי ברוך 5 קרית ויזניץ בני ברק, 03-6762877

לעלוי נשמת אבי מורי הרב אברהם ניסן ניימאן בן ר' ישראל ז"ל

פיתוח והקמה: אלי כהן - מיסטר מדיה

4819