יהי רצון קודם אמירת תהלים
850340 פרקי תהילים נקראו באתר!