תהילים פרק קכט
850472 פרקי תהילים נקראו

ספר התהילים המוקלט ע"י הרב פנחס נימאן בני ברק.