תהילים פרק טז
850616 פרקי תהילים נקראו

ספר התהילים המוקלט ע"י הרב פנחס נימאן בני ברק.