תהילים פרק לז
850606 פרקי תהילים נקראו

ספר התהילים המוקלט ע"י הרב פנחס נימאן בני ברק.