תהילים פרק עט
850602 פרקי תהילים נקראו

ספר התהילים המוקלט ע"י הרב פנחס נימאן בני ברק.