יהי רצון קודם אמירת תהלים
970464 פרקי תהילים נקראו

ספר התהילים המוקלט ע"י הרב פנחס נימאן בני ברק.