יהי רצון קודם אמירת תהלים
835824 פרקי תהילים נקראו

ספר התהילים המוקלט ע"י הרב פנחס נימאן בני ברק.