בסיעתא דשמיא
משיבת נפש שעל ידי הרב פנחס ניימאן שליטא - שעורים מוקלטים ביהדות

ספר חפץ חיים

נלמד ע"י הרב פנחס ניימאן שליט"א מבני-ברק
לעלוי נשמת ר' שמעון בר' שאול ז"ל נוימן
נלב"ע ט"ז אדר תש"ם.
ת.נ.צ.ב.ה

לחץ על השיעור המבוקש להאזנה
רק חלק מהשעורים נמצאים באתר.
מלאו את טופס הפניה להזמנת הדיסק עם כל השיעורים.

הקדמה עד ז ל'ז עד מ ע'ה עד ע'ז ק עד ק'ג
ח עד י'ג מ'א עד מ'ז ע'ח עד פ'ח ק'ד עד ק'ט
י'ד עד י'ט מ'ח עד נ'ב פ'ט עד צ'ד ק'י עד קי'ג
כ עד כ'ה נ'ג עד נ'ח צ'ה עד צ'ו קי'ד עד קט'ו
כ'ו עד כ'ט נ'ט עד ס'ו צ'ז עד צ'ח קט'ז עד קכ'ג
ל עד ל'ו ס'ז עד ע'ד שיעור צ'ט קכ'ד עד קכ'ט

ספר חפץ חיים המוקלט מאת הרב פנחס נימאן פרק 0
עכשיו משמיע "חפץ חיים" פרק 0

חפץ חיים פרק: 0 |חפץ חיים פרק: 1 |חפץ חיים פרק: 2 |חפץ חיים פרק: 3 |חפץ חיים פרק: 4 |חפץ חיים פרק: 5 |חפץ חיים פרק: 6 |חפץ חיים פרק: 7 |

31977 פרקי "חפץ חיים" נלמדו באתר "משיבת נפש" על ידי הרב פנחס נימאן שליט"א


להשיג בישראל: הרב פנחס ניימאן אמרי ברוך 5 קרית ויזניץ בני ברק, 03-6762877
להשיג באמריקה: הרב אברהם ניסן ניימאן, 186 hooper St. Brooklyn N.Y 11211 U.S.A TEL. 718-388-3505


הזמנות ופרטים נוספים ניתן לבצע בטופס פניה בדואר אלקטרוני.

פותח ועוצב ע"י פאי מולטימדיה 972-54-2032989