בסיעתא דשמיא
ספר תהילים מוקלט - שעורים מוקלטים ביהדות

ספר התהלים המוקלט מחולק לפרקים

נאמר ע"י הרב פנחס ניימאן שליט"א מבני-ברק

לעלוי נשמת אמי מורתי מרת צירל בת ר' יעקב ע"ה
נלב"ע כ"ה סיון תשנ"ד.
ת.נ.צ.ב.ה

משיבת נפש - הרב פנחס נימאן

להאזנה יש ללחוץ על הפרק המבוקש


יהי רצון קודם אמירת תהלים | יהי רצון אחר אמירת תהלים

פרק א פרק ב פרק ג פרק ד פרק ה פרק ו פרק ז פרק ח פרק ט פרק י
פרק יא פרק יב פרק יג פרק יד פרק טו פרק טז פרק יז פרק יח פרק יט פרק כ
פרק כא פרק כב פרק כג פרק כד פרק כה פרק כו פרק כז פרק כח פרק כט פרק ל
פרק לא פרק לב פרק לג פרק לד פרק לה פרק לו פרק לז פרק לח פרק לט פרק מ
פרק מא פרק מב פרק מג פרק מד פרק מה פרק מו פרק מז פרק מח פרק מט פרק נ
פרק נא פרק נב פרק נג פרק נד פרק נה פרק נו פרק נז פרק נח פרק נט פרק ס
פרק סא פרק סב פרק סג פרק סד פרק סה פרק סו פרק סז פרק סח פרק סט פרק ע
פרק עא פרק עב פרק עג פרק עד פרק עה פרק עו פרק עז פרק עח פרק עט פרק פ
פרק פא פרק פב פרק פג פרק פד פרק פה פרק פו פרק פז פרק פח פרק פט פרק צ
פרק צא פרק צב פרק צג פרק צד פרק צה פרק צו פרק צז פרק צח פרק צט פרק ק
פרק קא פרק קב פרק קג פרק קד פרק קה פרק קו פרק קז פרק קח פרק קט פרק קי
פרק קיא פרק קיב פרק קיג פרק קיד פרק קטו פרק קטז פרק קיז פרק קיח פרק קיט פרק קכ
פרק קכא פרק קכב פרק קכג פרק קכד פרק קכה פרק קכו פרק קכז פרק קכח פרק קכט פרק קל
פרק קלא פרק קלב פרק קלג פרק קלד פרק קלה פרק קלו פרק קלז פרק קלח פרק קלט פרק קמ
פרק קמא פרק קמב פרק קמג פרק קמד פרק קמה פרק קמו פרק קמז פרק קמח פרק קמט פרק קנ

פרק קיט מחולק לאותיות א - ב

פותח ע"י מיסטר מדיה ©2023

להשיג בישראל: הרב פנחס ניימאן, אמרי ברוך 5 קרית ויזניץ בני ברק, 03-6762877
להשיג באמריקה: הרב אברהם ניסן ניימאן, 186 hooper St. Brooklyn N.Y 11211 U.S.A TEL. 718-388-3505
פותח ועוצב ע"י מיסטר מדיה ישראל, 054-2032989