יהי רצון קודם אמירת תהלים
1130695 פרקי תהילים נקראו

ספר התהילים המוקלט ע"י הרב פנחס נימאן בני ברק.